Ilmasto turvaa yhdessä muiden yksityiskohtien kanssa

Kohti selkeämpää Maailmaa

Muistelen että se oli noin 35 vuotta sitten, kun kuulin ensimmäisen kerran, kun joku oli huolissaan ilmastonmuutoksesta. Minun mielipide siihen oli: ”Ilmakehä kyllä puhdistaa itsensä, välittämättä siitä säilyvätkö ihmiset hengissä vai eivät.”

Nykyisin on paljon kiinnitetty huomiota hiilidioksidi päästöihin ja sen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen ja myrskyjen lisääntymiseen. Toinen asia on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ilman epäpuhtaudet.

Ilma lämpenee, kun aurinko lämmittää siihen sekoittuneena olevia pienhiukkasia. Pakokaasupäästöjen aiheuttamista hiukkasista puhutaan, mutta ei mikroskooppisen pienistä muovihiukkasista. Pakokaasujen tai vaikka metsäpalojen ja tulivuorten purkauksista johtuvat nokihiukkaset tulevat sateiden mukana alas, joten sen ilmakehä pystyy hoitamaan. Myös mikroskooppisen pienet muovihiukkaset, joita löytyy jo kaikkialta, tulevat alas sateella. Mutta… kun ne maan pinnalla kuivuvat, ne nousevat tuulten mukana takaisin ilmakehään. Se tarkoittaa sitä, että niiden määrä tulee jatkuvasti lisääntymään.

Sivuilla ’Aloita tästä’ kävin läpi yksityiskohtia jotka ovat aiheuttanmeet ongelmia. Näillä sivuilla pyrin osoittamaan keinoja niiden korjaamiseksi. En väitä että olisin kaikissa yksityiskohdissa onnistunut täydellisesti, siksi toivon myös sinulta idoita.
Mikään suurempi kokonaisuus ei korjaannu vain yhtä yksityiskohtaa korjaamalla, koska se yleensä tuo ongelman jonnekin muualle. Siksi olisi ensin kyettävä hahmottamaan kokonaisuus jota halutaan. Sen jälkeen siihen on tuotava yksityiskohtia jotka toisiaan tukemalla saavat aikaan halutun kokonaisuuden.

Minä olen päätynyt neljään pääkohtaan, jotka ovat:

  • Parempi Ilmasto
  • Parempi demokratia
  • Parempi Verolainsäädäntö
  • Lohdutus-Organisaatio

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ensisijainen ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ja ruokatuotannon turvaamiseksi. Mutta myös estämään pakolaisvirrat, jotka ovat yksi iso syy maailman ongelmiin. Puhtaan veden tuottaminen maailman kuiville alueille mahdollistaisi asukkaille oman ruuan tuottamisen. Myös metsän palauttamisen monin paikoin. Näillä toimilla hapen tuottaminen ilmakehään myös lisääntyisi.

Monissa maissa myös demokratia on huonolla tolalla. Myös niissä jotka markkinoivat sitä toisille, jopa väkisin. Siksi demokratia tarvitsee päivittämistä lähemmäs tavallista kansalaista.

Ongelmiin johtanut globaali markkinatalous tarvitsee myös korjausliikkeen lainsäädäntöihin kaikkialla maailmassa. Siihen olen tarjoamassa veromallia, joka antaisi tasavertaiset edellytykset kaikenlaisille ja kaiken kokoisille yrityksille.Se siirtää painopisteen viennin massiivisesta tukemisesta kotimaiseen tuotantoon. Eli siirtää huomion siihen tärkeimpään, kauppataseeseen. Siihen että tuonti on pienempi kuin vienti. Samalla kun se luo työpaikkoja se on paras keino estää pandemioiden nopea leviäminen.

Lisäksi toivon eräänlaisen Lohdutusorganisaation rakentamista sodissa ja konflikteissa kärsineiden ihmisten sisälle kasvaneen vihan lievittämiseksi. Sen avulla voitaisiin estää väkivallan kierteen jatkuminen vuosikymmenten ajan. Näihin mihinkään en kykene yksin, myös sinua tarvitaan.

Reijo Lahdenperä

Suosittelen seuraavaksi http://reijolahdenpera.com/uusi-demokratia/

Comments are closed.