Kataisen hallituksen tilaama opas

Hallitukseen, joka maksoi 700 000 euroa Pekka Himasen teoksesta ”Kestävän kasvun Malli”, kuuluivat: Kokoomus, SDP, Vihreät, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Kristillisdemokraatit ja Vasemmistoliitto

Pari otetta niistä tarpeellisia ”askelista”, joita Suomi, kirjan tekijöiden mukaan, tarvitsee kehittyäkseen.
 
”Ensimmäinen tarpeellinen jättiläisaskel on siirtyminen negatiivisesti eli (fyysisten) puutteiden poistamisen kautta määritellystä hyvinvointivaltion käsitteestä positiiviseen, jossa hyvinvointivaltio määritellään lopullisen päämäärän eli hyvinvoinnin edistämisen kautta. Yleistäen voidaan sanoa, että teollinen hyvinvointivaltio on ollut negatiivisen määrittelyn vuoksi paljolti ”pahoinvoinnin vähentämisen valtio.”

”Hyvinvointi ei tarkoita samaa kuin puutteen puute, eikä hyvinvointiyhteiskunnan korkein tavoite voi siksi olla »puutteen puuttuminen”.

Kuluineen lähes miljoonan maksanut teos kokonaisuudessaan valtioneuvoston sivuilta:
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1093242/J2213_Kest%C3%A4v%C3%A4n%20kasvun%20malli.%20Globaali%20n%C3%A4k%C3%B6kulma.pdf/0cab3bae-3ece-44f8-8a0d-57a1ac92967e

Comments are closed.