Sananvapaudesta

Meillä on kyllä sananvapaus, mutta ei vapautta sanoa!

Jos olisi, olisitte jo vuosia sitten olisitte saaneet tietää, että lainsäädäntökokonaisuus jolla on pyritty lieventämään rakennemuutosta, onkin itseasiassa sen aiheuttaja. Todellisuudessa työttömyysongelman, haja-asutusalueiden tyhjentymisen ja omaisuusarvojen romahtamisen suurin aiheuttaja onkin se lainsäädäntö itse!

Olisitte voineet lukea tästä aiheesta sanomalehdistä tai kuulla radion tai television uutislähetyksistä. Sen yksityiskohtia olisi voinut avata joku kansanedustaja, ministeri tai joku asiantuntija. Se, miksi teille ei ole kerrottu, johtuu meidän hierarkisesta järjestelmästä. Niin poliittisessa päätöksenteossa kuin mediassakin. Mitä korkeampi titteli tai yhteiskunnallinen asema, sen suuremmat mahdollisuudet saada äänensä kuuluville. Tavallisella kansalaisella ei sellaista statusta ole!

Pääsääntöisesti keskitytään ilmaantuvien ongelmien ratkaisuyrityksiin ja niistä kouhkaamiseen. Siinä, kun lääkärit omassa työssään yrittävät löytää syyn oireille, meillä talous- ja ulkopolitiikassa nostetaan keskusteluaiheiksi juurikin ne oireet. Huomiohakuisesti, tottakai. Talousongelmien, ulkomaisten kriisien tai pakolaisongelmien todelliset syntymissyyt jäävät pimentoon. Puhumattakaan hahmotuskyvystä niiden ennakoimiseen tai korjaamismahdollisuuksiin.

Siinä suhteessa valtamedia ei ole poikennut poliitikoiden suhtautumisesta tavallisen ihmisen aatoksiin. Siksi en ihmettele toisinaan väkivaltaisiksi äityviä mielenosoituksia. Enkä sosiaalisen median kriittisiä mielipiteitä, joita valtamedia pitää joka tapauksessa epätosina. Kun kukaan ei kuuntele, mitä muita mahdollisuuksia on kuin korottaa ääntään?

Olla sananvapauden vankina hiljaa tai käyttää sosiaalista mediaa ja tulla leimatuksi valehtelijaksi.

Reijo Lahdenperä

Comments are closed.