The past guidance the future

 

Menneisyys ohjaa tulevaisuutta
Ei siksi, että ihmiset oppisivat menneisyydestä, vaan koska tulevaisuuden voi ennustaa juuri siitä syystä! Me teemme samat virheet yhä uudelleen. Sen huomaa jo siitä, etteivät lapset juurikaan kuuntele heidän vanhempiensa neuvoja, vaan haluavat kokea itse. Tekevät oman päänsä mukaan ja sitten itkevät väärää päätöstä. Elämän kokemukset tulee elettyä vaikeamman kautta.. kantapään kautta, kuten Suomessa sanotaan.

Sama koskee poliittista päätöksentekoa. Vaikka he huomaavat, että metsään menee, silti he yrittävät yhä uudelleen samoilla keinoilla. Kansainvälistä politiikkaa tehdään samoin. Yhä uudelleen synnytetään uusia kriisejä.
Samat keinot sodankäynnissä, joita me paheksumme tänään, olivat käytössä jo tuhansia vuosia sitten. Vastapuolta provosoidaan aloittamaan aseellinen selkkaus. Siksi kaikki keinot ovat käytössä. Sanojen lisäksi jopa naisten ja tyttöjen raiskaamista, mutta myös lasten kidnappaamista tai tappamista. Kukaan aviomies tai isä ei kestä sitä, vaan hyökkää vaikka pelkkä kivi aseenaan! Ja vihollinen saa syyn aloittaa tappamisen. Siksi mikään ei ole tehokkaampi tapa aloittaa ja ylläpitää konflikteja kuin iskeä heikompiin perheenjäseniin.

The past guidance the future
Not because people learn from the past, but because the future can be predicted just for that! We’re making the same mistakes over and over again. You already notice that children do not very much listen to
advice of their parents’, but want to experience themselves. They do their own way and then cry the wrong decision. Life experiences will have to be passed through the harder way… through the heel, as is said in Finland.

The same applies to political decision-making. Even though they find that going to the woods, they still try again with the same means. International politics is also the same. Again and again, new crises are being created.
The same means of warfare that we disapprove today, were already in use thousands of years ago. The counterpart is provoked to start an armed conflict. And therefore all means are in use. Of course the words are used.. even rapes of the women and girls, but also kidnapping or killing children. No one’s husband or father can not withstand it, but attacks even a stone as a weapon! And the enemy get the reason start the killing. Therefore, there is no more effective way of starting and maintaining conflicts than strike the weaker members of the families.

Comments are closed.