The past guidance the future

 

Menneisyys ohjaa tulevaisuutta
Ei siksi, että ihmiset oppisivat menneisyydestä, vaan koska tulevaisuuden voi ennustaa juuri siitä syystä! Me teemme samat virheet yhä uudelleen. Sen huomaa jo siitä, etteivät lapset juurikaan kuuntele heidän vanhempiensa neuvoja, vaan haluavat kokea itse. Tekevät oman päänsä mukaan ja sitten itkevät väärää päätöstä. Elämän kokemukset tulee elettyä vaikeamman kautta.. kantapään kautta, kuten Suomessa sanotaan.

The past guidance the future
Not because people learn from the past, but because the future can be predicted just for that! We’re making the same mistakes over and over again. You already notice that children do not very much listen to
advice of their parents’, but want to experience themselves. They do their own way and then cry the wrong decision. Life experiences will have to be passed through the harder way… through the heel, as is said in Finland.

 

Comments are closed.