Muu osaaminen / Other skills

Rautaakin on tullut työstettyä. Koneita suksien valmistusta varten, laitteita, puristimia ja muotteja. Kuvassa muutama vuosi sitten suunnittelemani ja yhteistyössä rakennettu paneelinmaalauslinja.

Iron has also been worked. Machines for ski making, equipment, presses and molds. In the picture the panel-painting line I designed and co-developed a few years ago.

Rakentaminen – Construction

Comments are closed.